Begagnad kurslitteratur i Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Högskola / Universitet

Välkommen till Sahlgrenska akademin!

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv.

Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest populära i Sverige och vår forskning håller en hög internationell klass. Vid Sahlgrenska akademin finns alla utbildningsprogram inom det hälsovetenskapliga området vid Göteborgs universitet.

32 program

Fakulteten erbjuder totalt 32 program varav 18 grund-/kandidatprogram, 5 program på avancerad nivå, 4 program på master-nivå och 5 kompletterande utbildningar för läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare och biomedicinska analytiker med utländsk examen. Utbildningen sker i nära samarbete med hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götalands regionen.

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Lärosäten

Göteborg, Borås, Skövde, Trollhättan

Utbildarens hemsida

www.gu.se