Vad är statsvetenskap? - Om undran inför politiken (bok + digital produkt)
ISBN9789144104256
Upplaga2
FormatHäftad
FörfattareBjörn Badersten
Publiceringsår2015-08-07
FörlagStudentlitteratur
Antal sidor172
SpråkSvenska

Häftad • 2015-08-07

Vad är statsvetenskap? - Om undran inför politiken (bok + digital produkt)

av Björn Badersten

  • ISBN: 9789144104256
  • Upplaga: 2
  • Format: Häftad
  • Publiceringsår: 2015-08-07
  • Förlag: Studentlitteratur
  • Antal sidor: 172
  • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Bevaka denna bok

Få ett meddelande när denna bok säljes begagnad igen.

Om Vad är statsvetenskap? - Om undran inför politiken (bok + digital produkt)

Boken Vad är statsvetenskap? - Om undran inför politiken (bok + digital produkt) släpptes år 2015 och är skriven av Björn Badersten.

Den består av 172 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Studentlitteratur.

Köp den ny för 365 kr hos Bokus.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Vad är statsvetenskap? är en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik. I centrum står statsvetenskapens grundläggande frågor och svar, liksom möjligheten att nå vetenskaplig kunskap om politik. Statsvetenskapens framväxt som ämne och vetenskaplig disciplin behandlas, jämte dess centrala begrepp och metodologiska pluralism. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den statsvetenskapliga forskningsprocessens olika delar (problem, teori, metod, material och resultat). Författarna tar även upp vad det innebär att studera statsvetenskap vid universitet och högskolor och vad yrkesverksamma statsvetare gör.Boken vilar på två huvudidéer: att vetenskap i grunden handlar om att undra något och att vår kunskap om politik väsentligen bestäms av de begrepp vi använder och av den använda meto­dologin.I denna andra upplaga har innehållet i sin helhet setts över och aktualiserats. Därtill har bokens webbplats omarbetats för att underlätta för både lärare och studenter. På webbplatsen finns nu en digital version av boken, kapitelsammanfattningar, övningsuppgifter, begreppsförklaringar, kunskapstest samt en serie filmade intervjuer med stats­vetare verksamma utanför akademin. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

Ny från 365 kr