Text och kontext - perspektiv på textanalys
ISBN9789140693648
Upplaga1
FormatHäftad
FörfattareAndreas Nord, Anna Lyngfelt, Åsa Wengelin, Karin Helgesson, Hans Landqvist
Publiceringsår2017-02-16
FörlagGleerups Utbildning
SpråkSvenska

Häftad • 2017-02-16

Text och kontext - perspektiv på textanalys

av Andreas Nord, Anna Lyngfelt, Åsa Wengelin, Karin Helgesson och Hans Landqvist

  • ISBN: 9789140693648
  • Upplaga: 1
  • Format: Häftad
  • Publiceringsår: 2017-02-16
  • Förlag: Gleerups Utbildning
  • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Bevaka denna bok

Få ett meddelande när denna bok säljes begagnad igen.

Om Text och kontext - perspektiv på textanalys

Boken Text och kontext - perspektiv på textanalys släpptes år 2017 och är skriven av Andreas Nord, Anna Lyngfelt, Åsa Wengelin, Karin Helgesson och Hans Landqvist.

Den är skriven på svenska Boken är utgiven av förlaget Gleerups Utbildning.

Vi kunde inte hitta något pris på vad den kostar ny.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Vad är egentligen en text? Vad finns det för olika metoder för att analysera texter? Och vilka metoder lämpar sig för att besvara olika forskningsfrågor när det gäller texter?Syftet med Text och kontext – perspektiv på textanalys är att presentera olika metoder för att analysera texter av olika slag och visa hur metoderna kan användas för att besvara olika forskningsfrågor. Författarna redogör för ett antal undersökningar av texter som hör hemma i olika sammanhang – kontexter.Undertiteln, perspektiv på textanalys, syftar på ett antal skilda forskningstraditioner som ofta används inom dagens textforskning. Denna teoretiska och metodologiska variation ligger också till grund för upplägget av boken. Den övergripande tanken är att de olika kapitlen ska presentera undersökningar ”från ax till limpa” med särskilt fokus på fem övergripande områden i fråga om textanalys: retorisk analys, skriftbruksansatser, kritiska ansatser, multimodala ansatser och automatiska analyser av text.Text och kontext riktar sig främst till studenter i svenska och i svenska som andraspråk, studenter inom olika lärarutbildningar, blivande språkkonsulter och kommunikatörer liksom blivande översättare. Den kan också vara till nytta för andra som intresserar sig för analys av texter, till exempel samhällsvetare och kulturvetare.Redaktörer för boken är filosofie doktor Karin Helgesson, docent Hans Landqvist, docent Anna Lyngfelt, docent Andreas Nord och docent Åsa Wengelin, alla universitetslektorer vid Göteborgs universitet.Peter Andersson är filosofie doktor i nordiska språk och universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet.Christoffer Dahl är filosofie doktor i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap och lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Högskolan Kristianstad.Karin Helgesson är filosofie doktor i nordiska språk och lektor i svenska vid Göteborgs universitet.Per Holmberg är professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning.Hans Landqvist är filosofie doktor och docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, docent i svenska språket vid Vasa universitet i Finland och universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet.Anna Lyngfelt är docent i litteraturvetenskap och lektor i svenska med inriktning mot ämnesdidaktik.Andreas Nord är filosofie doktor och docent i nordiska språk samt universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet.Christina Olin-Scheller är professor i pedagogiskt arbete och anställd vid institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet.Sylvana Sofkova Hashemi är docent i utbildningsvetenskap och lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid institutionen för pedagogiska studier på Karlstads universitet.Åsa Wengelin är filosofie doktor i allmän språkvetenskap, docent i handikappvetenskap och lektor i svenska vid Göteborgs universitet.Kenneth Wilhelmsson är filosofie doktor i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet.

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

 Inga priser hittades på denna bok