Religion och sånt 1
ISBN9789147107926
Upplaga4
FormatHäftad
Publiceringsår2013-06-05
FörlagLiber AB
Antal sidor224
SpråkSvenska

Häftad • 2013-06-05

Religion och sånt 1

 • ISBN: 9789147107926
 • Upplaga: 4
 • Format: Häftad
 • Publiceringsår: 2013-06-05
 • Förlag: Liber AB
 • Antal sidor: 224
 • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

601 kr

Ej tillgänglig

779 kr

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Eller begagnad från 2 säljare -50% billigare

Denna bok finns att köpa begagnad av dessa säljare. Välj en eller flera för att skicka ett meddelande till dem om att du vill köpa boken. Priser alltid inkl. frakt.

 • Shuang T
  300 kr

  Ny

 • Shuang T
  350 kr

  Ny

Om Religion och sånt 1

Boken Religion och sånt 1 släpptes år 2013.

Den består av 224 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Liber AB.

Köp Religion och sånt 1 begagnad från en av 2 studenter hos oss och spara pengar. Om du köper den begagnad sparar du 301 kr (50%) mot att köpa den ny hos Bokus.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Börge Rings populära böcker i religionskunskap ger stor möjlighet att variera och anpassa undervisningen till olika situationer och elevgrupper. Religion och sånt 1 tar upp det mest centrala och grundläggande inom ämnet. Religion och sammanhang 1 och 2 har samma kapitelindelning som Religion och sånt men behandlar områdena bredare och djupare. Båda böckerna passar kursen Religionskunskap 1. Till böckerna finns Religion och sammanhang – antologin.Läs merUtmärkande drag- Personligt tilltal- Utgår från elevernas livsvärld- Fokuserar på de stora livsfrågorna- Integrerat genusperspektivReligion och sånt 1Religion och sånt 1 vänder sig främst till yrkesprogrammen. Tilltalet är personligt och utgår från elevers och ungdomars livsvärld utan att tappa djup i ämne och framställning.De olika religionernas centrala budskap, etik och reflektion kring de stora livsfrågorna går som en röd tråd genom boken. Varje kapitel avslutas med en kort sammanfattning. Religion och sånt 1 innehåller även många och varierade uppgifter som inbjuder till diskussion, eftertanke och ställningstagande. Den reviderade upplagan inleds med ett helt nytt kapitel som tar upp livsåskådningar på ett mer övergripande sätt.Därefter följer ett kapitel om etik som ger grund för diskussioner om livsfrågor. Detta följs av naturfolkens religioner och de fem världsreligionerna. Kvinnornas roll och religionsutövningen i dagens Sverige behandlas utförligt. Boken avslutas med tre avsnitt som behandlar nya religiösa rörelser, som New Age, esoteriska rörelser samt sekter.Religion och sammanhang 1 och 2Religion och sammanhang 1 och 2 är avsedd för de högskoleförberedande programmen. Boken har samma kapitelindelning som Religion och sånt 1 men innehållet är både breddat och fördjupat. Diskussionen om mäns och kvinnors ställning är integrerad i respektive kapitel.De stora världsreligionerna presenteras utifrån ett återkommande mönster:- Grundtankar - ursprung- Vardag och högtid- Riktningar- UppgifterDen reviderade upplagan har två nya kapitel. Boken inleds med ett introducerande kapitel som behandlar frågor om kunskap och verklighet, religiösa såväl som icke religiösa livsåskådningar, samt frågor om identitet. Boken avslutas med ett kapitel som tar upp hur vetenskap förhåller sig till religion.I varje kapitel finns sidhänvisningar till antologin och förslag på andra böcker för vidare läsning.Religion och sammanhang – antologinI antologin finns en mängd centrala texter hämtade från judendomen, kristendomen, islam, hinduismen, buddhismen, de kinesiska religionerna samt naturfolkens religioner. Dessutom finns texter som anknyter till temastudier om New Age, satanism, sekter samt mäns och kvinnors roller i religionen.Till varje religion eller tema finns olika sorters texter; urkundstexter, analyserande texter som direkt anknyter till religionens eller temats kärna, texter som mer kretsar kring den personliga upplevelsen och förståelsen samt uppgifter av skilda slag.De flesta av dessa texter går inte att hitta i andra antologier. Texturvalet är gjort av Börge Ring och Anna Sjöstrand.Om författarna”Det gäller att hitta en stil för varje bok. Tilltalet ska vara personligt utan att bli för privat. Boken får heller inte vara för neutral i tonen. Jag försöker ha mottagaren i huvudet när jag skriver. Många gånger tänker jag på tidigare elever som jag har haft och deras frågor som vi diskuterat i klassrummet.”Börge Ring är gymnasielärare och författare till flera läromedel i religionskunskap och svenska. Han tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015. Börge är också trubadur och kompositör.För texturvalet i Religion och sammanhang - antologin står även Anna Sjöstrand.

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

Begagnad från 300 kr   Spara 50% mot nypris
 Letar efter nypriser..