Problembarnets århundrade
ISBN9789144029344
Upplaga1
FormatHäftad
Publiceringsår2003-09-29
FörlagStudentlitteratur
Antal sidor215
SpråkSvenska

Häftad • 2003-09-29

Problembarnets århundrade

 • ISBN: 9789144029344
 • Upplaga: 1
 • Format: Häftad
 • Publiceringsår: 2003-09-29
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Antal sidor: 215
 • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

408 kr

Ej tillgänglig

399 kr

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Eller begagnad från 2 säljare -79% billigare

Denna bok finns att köpa begagnad av dessa säljare. Välj en eller flera för att skicka ett meddelande till dem om att du vill köpa boken. Priser alltid inkl. frakt.

 • Elin A
  84 kr

  Ny

 • Maria M
  209 kr

  Ny

Om Problembarnets århundrade

Boken Problembarnets århundrade släpptes år 2003.

Den består av 215 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Studentlitteratur.

Köp Problembarnets århundrade begagnad från en av 2 studenter hos oss och spara pengar. Om du köper den begagnad sparar du 315 kr (79%) mot att köpa den ny hos Akademibokhandeln.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

I vårt samhälle hänger barn och problem nära samman. Vanart och DAMP, ordblindhet och dyslexi, sinnesslöhet och utvecklingsstörning, allmän stökighet och motoriska problem är benämningar som berättar om denna kulturella logik; särarrangemang för barn med svårigheter vittnar om dess betydelse i vardagen. Under drygt ett sekel har vetenskapsföreträdare och professionella framfört löften om att vi närmar oss lösningen av problembarnens gåta. Formuleringar som ”nya forskningsrön visar” stärker oss i övertygelsen om att vi gör landvinningar när det gäller barns problem och behov. Varje tidtror sig därtill besitta ett större mått av humanitet och demokrati när det gäller bemötandet av de problematiska barnen och deras familjer. Men vari består egentligen framstegen och hur argumenteras det för en sådan säkerhet och humanitet? I denna bok analyserar sex samhällsvetare och humanister ett hundraårsspann av synsätt på och åtgärder gentemot de problematiska barnen. Boken vänder sig till ett brett spektrum av samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar som på något sätt handlar om barn och professionellt arbete med människor. Bokserien ”Handikap och samhälle” syftar till att tematiskt presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinderoch handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade. Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad.

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

Begagnad från 84 kr   Spara 79% mot nypris
 Letar efter nypriser..