Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020
ISBN9789139117186
Upplaga33
FormatHäftad
FörfattareLars Lundgren, Per-Anders Sunesson
Publiceringsår2020-01-22
FörlagNorstedts Juridik
Antal sidor652
SpråkSvenska

Häftad • 2020-01-22

Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020

av Lars Lundgren och Per-Anders Sunesson

 • ISBN: 9789139117186
 • Upplaga: 33
 • Format: Häftad
 • Publiceringsår: 2020-01-22
 • Förlag: Norstedts Juridik
 • Antal sidor: 652
 • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Eller begagnad från 2 säljare

Denna bok finns att köpa begagnad av dessa säljare. Välj en eller flera för att skicka ett meddelande till dem om att du vill köpa boken. Priser alltid inkl. frakt.

 • Johan D
  390 kr

  Ny

 • Olla M
  400 kr

  Ny

Om Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020

Boken Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020 släpptes år 2020 och är skriven av Lars Lundgren och Per-Anders Sunesson.

Den består av 652 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Norstedts Juridik.

Köp Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2020 begagnad från en av 2 studenter hos oss och spara pengar. Vi kunde inte hitta något pris på vad den kostar ny, men den kostar bara 390 kr begagnad.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och hälso- och sjukvårdslagen. I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a. nämnas följande. Nya bestämmelser har införts i SoL som förtydligar kommunens möjlighet att inrätta särskilda boenden även för den grupp äldre som inte har så omfattande omsorgsbehov att heldygnsvård är nödvändig för att tillgodose den enskildes behov, men som däremot bedöms behöva få ökad trygghet och gemenskap med andra, när kvarboende i ordinärt boende inte längre upplevs tryggt, s.k. biståndsbedömt trygghetsboende. Det har vidare införts regler i LVU om omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige. Härigenom har det klargjorts att alla barn som vistas i Sverige ska skyddas enligt LVU. Det straffrättsliga skyddet för välfärdssystemen har stärkts på olika sätt. I samband med detta har underrättelseskyldigheten enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utvidgats till att omfatta även kommunerna. En ny djurskyddslag har trätt i kraft. I samband med detta har det införts en ny sekretessbrytande bestämmelse i OSL som gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till kontrollmyndigheten för djurskydd eller till Polisen.

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

Begagnad från 390 kr