Läsa mellan raderna
ISBN9789140693754
Upplaga1
FormatHäftad
FörfattareChristina Olin-Scheller, Michael Tengberg
Publiceringsår2016-08-11
FörlagGleerups Utbildning
SpråkSvenska

Häftad • 2016-08-11

Läsa mellan raderna

av Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg

  • ISBN: 9789140693754
  • Upplaga: 1
  • Format: Häftad
  • Publiceringsår: 2016-08-11
  • Förlag: Gleerups Utbildning
  • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Bevaka denna bok

Få ett meddelande när denna bok säljes begagnad igen.

Om Läsa mellan raderna

Boken Läsa mellan raderna släpptes år 2016 och är skriven av Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg.

Den är skriven på svenska Boken är utgiven av förlaget Gleerups Utbildning.

Vi kunde inte hitta något pris på vad den kostar ny.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

På vilka sätt kan en strukturerad undervisning i lässtrategier ge bättre förutsättningar för att utveckla elevers läsförmåga? Och vad händer i klassrummet när lässtrategierna tas i bruk? I den här boken presenteras en modell för läsundervisning som tagits fram i samverkan mellan forskare och lärare. Modellen kallas dialogisk strategiundervisning (DSU) och bygger på att undervisning om utvalda lässtrategier sätts in i ett sammanhang som består av strukturerade samtal om texterna och utmanande skrivuppgifter. Detta ger eleverna möjligheter till fördjupad reflektion över det de läst. Syftet med modellen är att uppmuntra elevernas tänkande under läsningens gång, framför allt tänkandet om den egna läsprocessen, men också att ge dem strategier för att kunna fördjupa sin förståelse och att vänja dem vid att förhålla sig till och ta ställning till det de läser. I boken samlas resultat från ett forskningsprojekt där dialogisk strategiundervisning genomförts i flera olika klasser på högstadiet. Undervisningen har kretsat kring såväl skönlitterära som argumenterande texter. Projektet är unikt i det avseendet att forskarna har kombinerat kvantitativa och kvalitativa metoder för att undersöka betydelsen och effekterna av lässtrategiundervisning på högstadiet. I boken diskuterar författarna olika aspekter av läsundervisning, liksom hur forskning om detta kan bedrivas tillsammans med lärare. Slutsatserna förankras i ett brett nationellt och internationellt vetenskapligt perspektiv och erbjuder flera nya ingångar (och nya frågor) till de utmaningar som omgärdar klassrummets läsundervisning. Christina Olin-Scheller är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Stig-Börje Asplund är fil.dr i pedagogiskt arbete och universitetslektor vid Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet. Malin Granström är lärare i svenska på grundskolan och samordnare för nätverket "SOL i Värmland" som drivs av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Anna Lindholm, doktorand i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Anna Lyngfelt är docent och anställd vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Marie Tanner arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet. Marie Wejrum är universitetsadjunkt i svenska språket vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet.Magnus Åberg är lektor i genusvetenskap vid Centrum för genusforskning, Karlstads universitet.

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

 Letar efter nypriser..