Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete
ISBN9789197659895
FormatHäftad
Publiceringsår2008-08-13
FörlagLärarförbundets förlag
Antal sidor284
SpråkSvenska

Häftad • 2008-08-13

Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete

 • ISBN: 9789197659895
 • Format: Häftad
 • Publiceringsår: 2008-08-13
 • Förlag: Lärarförbundets förlag
 • Antal sidor: 284
 • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Eller begagnad från 4 säljare

Denna bok finns att köpa begagnad av dessa säljare. Välj en eller flera för att skicka ett meddelande till dem om att du vill köpa boken. Priser alltid inkl. frakt.

 • Sandra H
  209 kr

  Bra skick

 • Sofia S
  209 kr

  Ny

 • Maria B
  209 kr

  Bra skick

 • Henrik O
  209 kr

  Bra skick

Om Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete

Boken Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete släpptes år 2008.

Den består av 284 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Lärarförbundets förlag.

Köp Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete begagnad från en av 4 studenter hos oss och spara pengar. Vi kunde inte hitta något pris på vad den kostar ny, men den kostar bara 209 kr begagnad.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar yrket? Vilka insatser kan göras för att förbättra verksamheten? Den här antologin presenterar femton sätt att se på lärares liv och arbete med hjälp av olika teoretiska perspektiv. Boken vänder sig till lärare och blivande lärare samt till alla som är intresserade av kunskapsutvecklingen kring lärares arbete. I antologin medverkar: Elisabeth Ahlstrand, lektor i pedagogik Carola Aili, lektor i pedagogik Ingrid Andersson, docent i pedagogiskt arbete Ulf Blossing, lektor i pedagogik Göran Brante, adjunkt och doktorand i pedagogik Anna-Lena Eriksson Gustavsson, lektor i pedagogik Anneli Frelin, doktorand i didaktik Katrin Hjort, docent i pedagogik Glenn Hultman, professor i pedagogiskt arbete John Krejsler, docent i pedagogisk antropologi Feiwel Kupferberg, professor i pedagogik Per Lindqvist, lektor i pedagogik Lars-Erik Nilsson, lektor i pedagogik Ulla Karin Nordänger, lektor i pedagogik Karolina Parding, forskarassistent Karin Permer, lektor i pedagogik Lars-Göran Permer, lektor i pedagogik Sofia Persson, adjunkt i sociologi Ulla-Britt Persson, lektor i pedagogik Johanna Ringarp, doktorand i historia Staffan Selander, professor i didaktik Ulrika Tornberg, docent i pedagogik Charlotte Tullgren, lektor i pedagogik Ann-Sofi Wedin, fil dr i pedagogiskt arbete Eva Wennås Brante, adjunkt i pedagogik Innehåll: I. SKOLAN Blir skolor bättre på att klara av sitt uppdrag? - ett socialpsykologiskt och organisatoriskt perspektiv på lärares lärande och skolors utveckling / Ulf Blossing Klassrummets tillfälliga sanningar - att undersöka lärares arbete med foucaultianska analysverktyg / Karin Permer, Lars-Göran Permer & Charlotte Tullgren Lärares arbete och lärande - ett kontextuellt perspektiv / Glenn Hultman & Ann-Sofi Wedin Socialt samspel och lärande - tolkning och meningsskapande i ett designteoretiskt perspektiv / Staffan Selander Att studera lärararbetets insida - grundad teori som vetenskapligt redskap / Per Lindqvist & Ulla Karin Nordänger Måste jag säga ja? - ett positionsteoretiskt perspektiv på arbete i skolan / Lars-Erik Nilsson & Eva Wennås Brante Kan jag få jobba klart nån gång? tidsgeografiska perspektiv på lärararbetet / Carola Aili Läraryrkets kreativa uppdrag - pedagogiskt iscensättande av kreativt lärande / Feiwel Kupferberg II. INDIVIDEN Personliga drivkrafter i lärarskapet - ett livshistorieperspektiv / Ulrika Tornberg Professionell närhet och distans en dimension av lärares arbete ur ett genusperspektiv / Anneli Frelin Erfarna lärares engagemang - livsberättelser som retrospektiv reflektion / Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Andersson, Anna-Lena Eriksson Gustavsson & Ulla-Britt Persson III. SAMHÄLLET Kommunaliseringen av lärartjänsterna - förändrad styrning ur ett professionsteoretiskt perspektiv / Karolina Parding & Johanna Ringarp Den danska gymnasiereformen mening i galenskapen? - ett diskursanalytiskt perspektiv på lärares arbete / Katrin Hjort, översättning Annika Claesdotter Från professionell lärare till kompetensnomad? - ett epistemologiskt perspektiv på förändringar i lärares och skolans arbete / John Krejsler, översättning Annika Claesdotter Bortom förklara eller förstå - att analysera läraryrket genom en kritisk realistisk ansats / Göran Brante & Sofia Persson

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

Begagnad från 209 kr
 Letar efter nypriser..