Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan
ISBN9789144015224
Upplaga2
FormatHäftad
FörfattareSonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson
Publiceringsår2006-08-10
FörlagStudentlitteratur
Antal sidor152
SpråkSvenska

Häftad • 2006-08-10

Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan

av Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson

 • ISBN: 9789144015224
 • Upplaga: 2
 • Format: Häftad
 • Publiceringsår: 2006-08-10
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Antal sidor: 152
 • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Eller begagnad från 6 säljare

Denna bok finns att köpa begagnad av dessa säljare. Välj en eller flera för att skicka ett meddelande till dem om att du vill köpa boken. Priser alltid inkl. frakt.

 • Therese J
  159 kr

  Ny

 • Camilla A
  159 kr

  Bra skick

 • Emma W
  159 kr

  Bra skick

 • Jasemin S
  159 kr

  Bra skick

 • Josefin J
  179 kr

  Bra skick

 • Yann N
  179 kr

  Bra skick

Om Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan

Boken Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan släpptes år 2006 och är skriven av Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson.

Den består av 152 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Studentlitteratur.

Köp Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan begagnad från en av 6 studenter hos oss och spara pengar. Vi kunde inte hitta något pris på vad den kostar ny, men den kostar bara 159 kr begagnad.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Förskolans läroplan Lpfö-98/2010 är ett historiskt dokument. I och med dess införande råder inte längre någon tvekan om vad barn ska ha möjlighet att lära i förskolan och på vilka värderingar det pedagogiska arbetet ska vila. Läroplanen ger dock ingen vägledning för hur arbetet ska genomföras i praktiken. Detta lämnas till förskolan, arbetslaget och varje förskollärares bedömning i mötet med barnen. Lärandets grogrund som har skrivits på uppdrag av Skolverket är ett komplement till läroplanen i syfte att omsätta dess mål i praktisk handling. Den fokuserar på barns lärande, förskollärares förhållningssätt och konkretiserar hur läroplanens mål kan omsättas i det dagliga arbetet i förskolan. Barn föds med lust och förmåga att erfara och lära i ett kontinuerligt samspel med omgivningen. De första åren i ett barns liv består av ett ständigt utforskande av omvärlden, vilken det erövrar genom att utveckla kunskaper av olika slag. Boken lyfter fram det faktum att barn är kompetenta, och skildrar hur förskolan kan stödja, stimulera och utmana barns livslånga lärande i riktning mot de mål läroplanen anger. Den här tredje upplagan har genomgående uppdaterats med avseende på att läroplanen reviderats och på de senaste årens forskning och allmänna råd som har påverkat och utvecklat arbetet i förskolan. Boken riktar sig till blivande och yrkesverksamma lärare i förskolan samt verksamhetens lednings- och utbildningsansvariga.

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

Begagnad från 159 kr
 Letar efter nypriser..