IT och affärsnytta : konsten att lyckas med investeringar i IT
ISBN9789144056562
Upplaga2
FormatHäftad
Publiceringsår2009-06-08
FörlagStudentlitteratur
Antal sidor250
SpråkSvenska

Häftad • 2009-06-08

IT och affärsnytta : konsten att lyckas med investeringar i IT

  • ISBN: 9789144056562
  • Upplaga: 2
  • Format: Häftad
  • Publiceringsår: 2009-06-08
  • Förlag: Studentlitteratur
  • Antal sidor: 250
  • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

484 kr

Ej tillgänglig

629 kr

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Bevaka denna bok

Få ett meddelande när denna bok säljes begagnad igen.

Om IT och affärsnytta : konsten att lyckas med investeringar i IT

Boken IT och affärsnytta : konsten att lyckas med investeringar i IT släpptes år 2009.

Den består av 250 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Studentlitteratur.

Köp den ny för 484 kr hos Bokus.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Att värdera och förklara affärsnyttan med investeringar i IT har blivit allt viktigare. Allt fler företag kräver tydliga beslutsunderlag för nya IT-satsningar, där inte bara visionerna presenteras, utan också konkreta planer på hur affärsnyttan ska realiseras och följas upp. I denna bok presenteras en heltäckande modell för att identifiera, värdera och realisera affärsnytta i IT-satsningar. Modellen kallas 5-modellen efter de tre grundstenarna, Förändringar, Effekter och Mätning (FEM). Boken tar också upp viktiga områden för att nå maximal affärsnytta:Att IT-satsningarna är i linje med företagets marknad, strategier och organisation.Att affärsnyttan är realiserbar och mätbar så att målen kan nås i praktiken.Att aktiviteter vidtas för att maximera affärsnyttans livslängd efter att satsningen är genomförd.Att potentialen med IT utnyttjas genom att finna de verkliga källorna till ökad affärsnytta. IT och affärsnytta är en guide till framgångsrika investeringar i IT och vänder sig till alla som arbetar med IT-frågor av något slag, framförallt till beslutsfattare, affärsutvecklare, IT-chefer, controllers och projektledare. Andra upplagan av "IT och affärsnytta" utvecklar 5-modellen vidare med ytterligare betoning på styrning och uppföljning av affärsnytta. Den konkurrenssituation som råder idag kräver att IT investeringar verkligen leder till ökade nyttoeffekter. Såväl forskning som tillämpning inom området söker ständigt förbättra metoder och modeller för nyttovärdering. En styrka med FEM-modellen är att den fokuserar på såväl värdering av effekter som att skapa en bättre effektstyrning som helhet. Kalevi Pessi, Fil. dr, IT-universitetet Göteborg I en värld av ständiga förändringar är en bra struktur för värdering och prioritering viktigt för att IT aktivt ska bidra till en framgångsrik affärsverksamhet. För ett långsiktigt framgångsrikt arbete måste realiseringen av nyttan följas, både under genomförandet och efter att projekten avslutats. På E.ON har vi under många år använt FEM-modellen i vår IT-nyttostyrning. Johan Engvall, CIO E.ON Sverige

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

 Letar efter nypriser..