Förvaltningsprocessens grunder
ISBN9789172232822
Upplaga8
FormatHäftad
FörfattareHans Ragnemalm
Publiceringsår2007-06-15
FörlagJure Förlag
Antal sidor241
SpråkSvenska

Häftad • 2007-06-15

Förvaltningsprocessens grunder

av Hans Ragnemalm

  • ISBN: 9789172232822
  • Upplaga: 8
  • Format: Häftad
  • Publiceringsår: 2007-06-15
  • Förlag: Jure Förlag
  • Antal sidor: 241
  • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Bevaka denna bok

Få ett meddelande när denna bok säljes begagnad igen.

Om Förvaltningsprocessens grunder

Boken Förvaltningsprocessens grunder släpptes år 2007 och är skriven av Hans Ragnemalm.

Den består av 241 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Jure Förlag.

Vi kunde inte hitta något pris på vad den kostar ny.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Förvaltningsprocessrätten är den del av juridiken som behandlar handläggningen av ärenden hos offentliga förvaltningsorgan. Man kan också säga, att termen förvaltningsprocessrätt sammanfattar det komplex av formföreskrifter och allmänna principer som är knutet till det administrativa beslutsfattandet. Förvaltningsprocessrättens grunder vänder sig till studerande på universitetsnivå liksom till handläggare inom den offentliga förvaltningen, domare, advokater och andra som har behov av en orientering om det administrativa förfarandet. I bokens inledning presenteras ämnesområdet och särskilt de båda centrala begreppen ärende och beslut. Efter en genomgång av förvaltningsprocessrättens källor - där de allmänna förfarandelagarna, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen, tilldrar sig särskilt intresse - följer framställningen gången av ett ärendes handläggning. Först behandlas förvaltningsförfarandets olika stadier, från ärendets anhängiggörande över beredningen fram till dess avgörande och beslutets verkställande, och därefter den process som uppkommer, om beslut överklagas. Avslutningsvis berörs de nya reglerna om rättsprövning av regeringsbeslut och de s.k. extraordinära rättsmedlen. Framställningen illustreras med främst rättsfall från Regeringsrätten och JO-beslut. - Den nya 8:e upplagan har genomgått väsentliga omarbetningar och kompletteringar, särskilt med hänsyn till de i princip heltäckande möjligheter till domstolskontroll som införts efter inkorporeringen av Europakonventionen och Sveriges anslutning till EU. En mängd andra lagändringar och nytillkommen praxis har också beaktats. Hans Ragnemalm var vid sin pensionering regeringsråd och Regeringsrättens ordförande. Tidigare har han varit professor i offentlig rätt, justitieombudsman (JO), regeringsråd och domare i EG-domstolen. Han har även bl.a. utgivit Förvaltningsbesluts överklagbarhet (1970), Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen (1973), Offentligrättsliga studier (1977), Allmän plats (1978), Sveriges grundlagar (tills. m. Gustaf Petrén, 1980), RF 10:5 (SOU 1984:14), Finna rätt (tills. m. andra, 1-3 u. 1985-91), Den enskilde och det allmänna (1987), Administrative Law - The Probleme of Justice (tills. m. William Wade o. Peter L. Strauss, 1991), Administrative Justice in Sweden (1991), JO om offentlighetsprincipen (1992), JO om utbildningsväsendet (1993), JO om miljö- och hälsoskydd (1993), JO om plan- och byggnadsväsendet (1993) samt EG-domstolen inifrån (tills. m. Mats Melin, 2006).

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

 Letar efter nypriser..