Forskning om funktionshinder : problem - utmaningar - möjligheter
ISBN9789144026763
Upplaga1
FormatHäftad
Publiceringsår2005-04-01
FörlagStudentlitteratur
Antal sidor155
SpråkSvenska

Häftad • 2005-04-01

Forskning om funktionshinder : problem - utmaningar - möjligheter

  • ISBN: 9789144026763
  • Upplaga: 1
  • Format: Häftad
  • Publiceringsår: 2005-04-01
  • Förlag: Studentlitteratur
  • Antal sidor: 155
  • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Bevaka denna bok

Få ett meddelande när denna bok säljes begagnad igen.

Om Forskning om funktionshinder : problem - utmaningar - möjligheter

Boken Forskning om funktionshinder : problem - utmaningar - möjligheter släpptes år 2005.

Den består av 155 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Studentlitteratur.

Vi kunde inte hitta något pris på vad den kostar ny.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Under det senaste decenniet har forskningen om funktionshinder och handikapp ökat i omfattning och blivit mer eller mindre etablerad vid universitet och högskolor. I takt med denna utveckling aktualiseras en rad frågor om hur forskningen skall bedrivas. Frågorna är inte specifika för forskning om funktionshinder. De dyker i en eller annan form upp i all samhällsvetenskaplig forskning, i synnerhet den som sysslar med avgränsade sociala ”problemområden”. Men just inom handikappforskningen har de idag hög aktualitet och kan ses som utmaningar att förhålla sig till både för dem som bedriver forskning och för studenter, funktionshindrade och andra som tar del av forskningsresultaten. Vad handlar handikappforskning egentligen om? Hur definierar forskarna sitt studieobjekt? Skall forskningen ta ställning i grundläggande politiska frågor eller eftersträva en mer distanserad form av kunskapssökande? Är tvärvetenskap möjlig på detta område och är den önskvärd? Hur kan man involvera funktionshindrade i forskningen? I Forskning om funktionshinder belyser framstående handikappforskare dessa frågor och svaren är inte alltid entydiga. Boken lämpar sig därför väl som seminarie- och diskussionsunderlag i högskoleutbildningar, studiecirklar och handikapporganisationer. Bokserien ”Handikapp och samhälle” syftar till att tematiskt presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade. Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad. Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

 Letar efter nypriser..