Europas idéhistoria. 1900-talet, Framstegets arvtagare
ISBN9789127065093
Upplaga1
FormatHäftad
Publiceringsår1998-08-27
FörlagNatur & Kultur
Antal sidor305
SpråkSvenska

Häftad • 1998-08-27

Europas idéhistoria. 1900-talet, Framstegets arvtagare

  • ISBN: 9789127065093
  • Upplaga: 1
  • Format: Häftad
  • Publiceringsår: 1998-08-27
  • Förlag: Natur & Kultur
  • Antal sidor: 305
  • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Bevaka denna bok

Få ett meddelande när denna bok säljes begagnad igen.

Om Europas idéhistoria. 1900-talet, Framstegets arvtagare

Boken Europas idéhistoria. 1900-talet, Framstegets arvtagare släpptes år 1998.

Den består av 305 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Natur & Kultur.

Vi kunde inte hitta något pris på vad den kostar ny.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Under decennierna före första världskriget nådde det europeiska inflytandet över världen politiskt, militärt och ideologiskt en höjdpunkt. Vid seklets slut - efter två världskrig, kolonialväldenas och det sovjetiska imperiets fall - är världs-läget totalt förändrat och kan förefalla både mångtydigt och förvirrande. Detta det sista bandet i översiktsverket Europas idéhistoria är ett försök att tolka de idéströmningar som dominerat under det gångna seklet. Närheten till händelserna öppnar speciella möjligheter till olika infallsvinklar och boken har därför givits formen av en antologi. I nio personligt utformade uppsatser presenteras några teman som varit centrala i 1900-talets idéutveckling. Syftet har dels varit att ge några hållpunkter för bedömningen av seklets förlopp, dels att påvisa tolkningar och fråge-ställningar som bidragit till att forma dess mångfasetterade föreställningsvärld. Ett tema som återkommer i flera av bidragen är tolkningen av det västliga arvet som en fortlöpande rationalisering och modernisering. Diskussionen om framstegets problematik har blivit nödvändig. Teman som tas upp är t ex mellankrigstidens föreställningar om funktionalism och teknokrati liksom den gryende nazismen och efterkrigstidens planeringsideologi och tron på den "sociala ingenjörskonsten". Andra teman är den naturvetenskapliga världsbildens förändringar, de växlande tolkningarna av människans natur och diskussionerna kring elit och massa. Här finns också de olika former av kulturkritik som dominerat under decenniets senare del: uppgörelser med det koloniala systemet, 60-talets revoltrörelser och feministisk teoribildning. Nils Runeby (red) är professor emeritus och har varit verksam vid idéhistoriska institutionen vid Stockholms universitet. Hans medförfattare är samtliga lärare och forskare i idéhistoria vid universiteten i Umeå och Stockholm.

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

 Letar efter nypriser..