Barnboken i samhället
ISBN9789144084459
Upplaga2
FormatHäftad
Publiceringsår2013-01-11
FörlagStudentlitteratur
Antal sidor190
SpråkSvenska

Häftad • 2013-01-11

Barnboken i samhället

 • ISBN: 9789144084459
 • Upplaga: 2
 • Format: Häftad
 • Publiceringsår: 2013-01-11
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Antal sidor: 190
 • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

292 kr

Ej tillgänglig

329 kr

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Eller begagnad från 3 säljare -46% billigare

Denna bok finns att köpa begagnad av dessa säljare. Välj en eller flera för att skicka ett meddelande till dem om att du vill köpa boken. Priser alltid inkl. frakt.

 • Zerina O
  159 kr

  Bra skick

 • Mauricio E
  254 kr

  Bra skick

 • Nicky L
  199 kr

  Bra skick

Om Barnboken i samhället

Boken Barnboken i samhället släpptes år 2013.

Den består av 190 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Studentlitteratur.

Köp Barnboken i samhället begagnad från en av 3 studenter hos oss och spara pengar. Om du köper den begagnad sparar du 133 kr (46%) mot att köpa den ny hos Bokus.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Boken möter idag stark konkurrens från andra medier som internet, tv, film och datorspel, och intresset för läsning har minskat både bland barn och vuxna. Trots det ges det varje år ut en ansenlig mängd barn- och ungdomsböcker i Sverige.I den här boken redogör Lena Kåreland för dagens barnboksmarknad liksom för barnbokens betydelse för barn och unga. Författaren belyser i sju kapitel barnlitteraturen ur skilda aspekter. Hon studerar olika genrer och tendenser i utgivningen och ger exempel på hur barnboken ändrat karaktär beroende på hur samhället under olika tider sett på barn. Ett kapitel ägnas åt barns läsvanor och barns användning av andra medier än den tryckta boken. I ett annat är det litteraturens plats i skolan som står i centrum: hur går det till i klassrummen under svensklektionerna, och hur förhåller sig elevernas fritidsläsning till den litteratur de möter i skolan? Vidare behandlas det mångkulturella samhällets inverkan på barnlitteraturen och på skolans svenskundervisning, och avslutningsvis diskuteras barnboken i spänningsfältet mellan pedagogik och estetik.I denna omarbetade utgåva har hänsyn tagits till de nya läro- och kursplaner för grundskola och gymnasium som trätt i kraft 2011. Nya tendenser i barnboksutgivningen har beaktats liksom ny forskning om läsning av skönlitteratur i skolan.Barnboken i samhället vänder sig till studenter i litteraturvetenskap vid universitet och högskolor, till blivande och verksamma lärare, till bibliotekarier och alla som intresserar sig för barnlitteratur och barns läsning i en mångkulturell medievärld.Andra upplagan

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

Begagnad från 159 kr   Spara 46% mot nypris
 Letar efter nypriser..