Svensk statsrätt
ISBN9789144070940
Upplaga2
FormatHäftad
Publiceringsår2010-09-30
FörlagStudentlitteratur
Antal sidor581
SpråkSvenska

Häftad • 2010-09-30

Svensk statsrätt

  • ISBN: 9789144070940
  • Upplaga: 2
  • Format: Häftad
  • Publiceringsår: 2010-09-30
  • Förlag: Studentlitteratur
  • Antal sidor: 581
  • Språk: Svenska

Köp denna bok ny

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Ej tillgänglig

Bevaka denna bok

Få ett meddelande när denna bok säljes begagnad igen.

Om Svensk statsrätt

Boken Svensk statsrätt släpptes år 2010.

Den består av 581 sidor och är skriven på svenska. Boken är utgiven av förlaget Studentlitteratur.

Vi kunde inte hitta något pris på vad den kostar ny.

Kurslitteratur som säljs på BegagnadKurslittretur.se är begagnad och därför kan vi inte garantera att eventuella digitala produkter eller inloggningar fortfarande är aktiva. När ni kontaktar en annonsör om att köpa en bok, fråga då om detta.

Sveriges viktigaste grundlag, Regeringsformen från 1974, genomgick 2010 flera större ändringar. Det gällde bland annat formerna för regeringsbildning, normprövningen och domstolarnas ställning. Sedan mitten av 1990-talet, då Sverige gick med i EU samtidigt som Europa konventionen om mänskliga rättigheter blev gällande svensk rätt, har synen på grundlagen och dess funktion successivt kommit att ändras. 1974 års grundlag utgår från att grundlagstexten främst anger spelreglerna för politikens utövande och uppställer vissa för samhällsutvecklingen allmänt centrala principer. Men med åren har en syn på grundlagen som överordnad och även för lagstiftaren bindande rätt kommit att bli allt vanligare. När svenska lagar inte får strida mot Europarättens regler är det naturligt att framhålla att de inte heller får strida mot den svenska grundlagen. I denna utförliga lärobok om den svenska statsrätten och särskilt Regerings formen behandlas dess olika kapitel tämligen ingående. Även om diskuterade frågor rörande t.ex. fri- och rättigheter, domstolarnas normprövningsrätt, regeringsbildning och kommunalt självstyre behandlas. Framställningen utgår från att så stora förändringar i praktiken skett sedan 1974 att den då dominerande föreställningen om grundlagen som uttryck för icke juridiskt bindande riktlinjer inte längre kan upprätthållas. Detta under stryks av på senare år uppmärksammade frågor rörande t.ex. FRA-lagen, Lissabon fördraget och förbud mot dubbelbestraffning, vilka alla behandlas i denna fjärde upplaga, liksom välkända problem kring Riksrevisionen, Transport styrelsen och Decemberöverenskommelsen. Boken riktar sig främst till juridikstudenter, men kan även vara av intresse för statsvetare och allmänt politiskt eller konstitutionellt intresserade läsare.

Så här köper du böcker

1) Skicka köpesförslag

Nu när du vet att du vill köpa denna bok begagnad, och den finns tillgänglig så trycker du på den gröna knappen under annonserna för att komma i kontakt med säljarna.

2) Acceptera & betala

Säljaren skickar en köpesförfrågan till dig som du enkelt accepterar. Säljaren får din adress för att skicka boken och du får instruktioner om hur du ska Swisha.

3) Mottag boken & sälj vidare

När du är färdig med din kurs så är nästa rimliga steg att du säljer boken till nästa års kull.

Det är helt gratis att sälja en bok på BegagnadKurslitteratur.se!

 Letar efter nypriser..